Školení, kurzy, semináře

Daně, účetnictví, personalistika, právo

30.03.2023 zveřejnila OECD hospodářský přehled pro Českou republiku. Přehled má 8 stran a informace jsou přehledně uvedené. Najdete tam i porovnání situace v ČR a ostatních zemích OECD. Přehled si můžete stáhnout zde.

Jaká jsou hlavní doporučení expertů OECD pro ČR v daňové a sociální oblasti? Nic optimistického nás nečeká, ale to asi není  pro nikoho překvapením.

  • Posílit daňové příjmy, a to i prostřednictvím progresivnějšího zdanění příjmů fyzických osob.
  • Přesunout daňovou zátěž směrem k daním z nemovitostí, spotřebním daním a environmetálním daním a snížit příspěvky na sociální pojištění.
  • Pokračovat ve zvyšování statutárního věku odchodu do důchodu a minimálního věku odchodu do předčasného důchodu a navázat je na střední délku života.
  • Pokračovat v rozšiřování nabídky cenově dostupných a kvalitních zařízení péče o děti.
  • Snížit neúčelově peněžité dávky pro rodiny a postupně zkrátit maximální délku rodičovské dovolené....