Školení, kurzy, semináře

Daně, účetnictví, personalistika, právo

Ve Finančním zpravodaji 4/2020 byly zveřejněny tyto informace - rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události, pokyn č. GFŘ-D-44 k promíjení úroku z prodlení, úroku z posečkané částky a pokuty za nepodání kontrolního hlášení, podrobné informace najdete zde.

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 29.1.2020 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblastí, zápis z jednání najdete zde.  

 • 558/29.01.20 Osvobození příjmů z převodu podílu, určení poměru osvobozených a neosvobozených příjmů z prodeje podílu na obchodní korporaci a nabývací ceny jednotlivých částí podílu v případě, že je podíl nabýván postupně

 • 560/29.01.20 Režim DPH u karet pro čerpání plnění od třetích osob

 • 561/29.01.20 Daňové aspekty použití plug-in hybridních vozidel pro účely nesouvisející s ekonomickou činností zaměstnavatele a jejich dobíjení elektrickou energií z vlastní elektrické sítě zaměstnance

Byla vydána nová vyhláška k tuzemským cestovním náhradám pro rok 2020, podrobné informace najdete zde.

Připravili jsme pro Vás přehled operací, na které byste neměli zapomenout v souvislosti s koncem roku a účetní závěrkou. Věříme, že Vám usnadní práci. 

1.1.2020 nabylo účinnosti nařízení Rady (EU) 2018/1912, které významně zpřísňuje podmínky pro osvobození dodání zboží do členských států EU.

Nařízení si můžete stáhnout zde.

Připravili jsme pro Vás přehledný tahák s užitečnými údaji z oblastí daní, odvodů a cestovních náhrad. Věříme, že Vám usnadní práci. 

Na stránkách Finanční správy byla 16.12.2019 zveřejněna informace k uplatňování sazeb DPH u tepla a chladu od 1.1.2020, podrobné informace najdete zde.

Byla vydána nová vyhláška k výši základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2020, podrobné informace najdete zde.

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 20.11.2019 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblastí, zápis z jednání najdete zde.  

 • 546/26.06.19 Daňové souvislosti práce z domova (home office)
 • 550/20.11.19 Výpočet dílčího základu daně z příjmů ze závislé činnosti u zaměstnanců příslušných k zahraničním právním předpisům....
 • 552/20.11.19 Odpisy nehmotného majetku v daňové evidenci
 • 553/20.11.19 Daňové opravné položky dle § 5a zákona o rezervách po účinnosti zákona o spotřebitelském úvěru
 • 554/20.11.19 Možnost dalšího prodeje (přeprodeje) osvobozeného lihu, resp. výrobků, které obsahují líh osvobozený od harmonizované spotřební daně
 • 556/20.11.19 Dani nepodléhá líh, který byl již jednou zdaněn

O školení DPH je pravidelně velký zájem a vzhledem k tomu, že nás v této oblasti čekají i v roce 2020 změny (sazby daně, obchod se zbožím v EU, konsignační sklady, řetězové obchody atd.) připravili jsme pro Vás několik termínů s různými lektory. Kromě změn bude pozornost věnována také oblastem, ve kterých se často chybuje a specifickým operacím souvisejícím s uzavřením roku (inventarizační rozdíly, použití majetku pro soukromé účely atd.)

Můžete se těšit na zkušené a osvědčené lektory, podrobné informace najdete v níže uvedených odkazech:

Na stránkách Finanční správy byla 14.10.2019 zveřejněna informace k výpočtu DPH a zaokrouhlování od 1.10.2019, podrobné informace najdete zde.

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 18.9.2019 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblastí, zápis z jednání najdete zde.  

 • 540/20.03.19 Daňový režim sdílených nákladů na výzkum a vývoj
 • 547/26.06.19 Tvorba a rozpouštění daňových opravných položek v situaci jednoho či více spoludlužníků
 • 549/18.09.19 Uplatnění plné moci

Na stránkách Ministerstva financí byl 20.8.2019 zveřejněn přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojímu zdanění, podrobné informace najdete zde.

Na stránkách Úřadu na ochranu osobních údajů byla 30.7.2019 zveřejněna informace ke zpracování biometrických údajů zaměstnanců, podrobné informace najdete zde.