ECONOMIS - školení účetnictví, školení daní, školení personalistiky a mezd
Tento web používá k analýze návštěvnosti a poskytování funkcí sociálních médií soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Školení, kurzy, semináře

Daně, účetnictví, personalistika, právo

Na stránkách finanční správy byla 14.12.2018 zveřejněna informace týkající se potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti pro rok 2019, podrobné informace najdete zde.

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 14.11.2018 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblasti, zápis z jednání najdete zde.  

 • 528/19.09.18 Daň z nabytí nemovitých věcí z pohledu daní z příjmů
 • 533/14.11.18 Vliv štěpení nebo spojení akcií emitentem na časový test držby cenných papírů pro osvobození příjmů fyzických osob z úplatného prodeje cenných papírů dle § 4 odst. 1 písm. x) ZDP
 • 534/14.11.18 Převod naspořených prostředků z penzijního připojištění se státním příspěvkem na doplňkové penzijní spoření nebo penzijní pojištění 
 • 535/14.11.18 Hlášení k dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně v souvislosti s výplatou, poukázáním nebo připsáním odměny člena orgánu právnické osoby (českého daňového nerezidenta)

Připravili jsme pro Vás přehledný tahák s užitečnými údaji z oblastí daní, odvodů a cestovních náhrad. Věříme, že Vám usnadní práci. Tahák si můžete stáhnout zde.

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 19.9.2018 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblasti, zápis z jednání najdete zde.  

 • 526/20.06.18 Osvobození bezúplatných příjmů od příbuzného dle ZDP u osvojení resp. od biologického rodiče
 • 527/20.06.18 Daňová uznatelnost „sankce“ udělované finančním arbitrem podle § 17a zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi
 • 529/19.09.18 Registrace k DPH subjektu, který změnil skutečné sídlo do ČR 
 • 531/19.09.18 Podmínky pro nabývání zemního plynu a pevných paliv osvobozených od daně z energetických produktů v případě kombinované výroby tepla a elektřiny
 • 532/19.09.18 Povinnost zahraniční osoby předložit výpis z obchodního rejstříku v rámci řízení o povolení k nabytí plynu / elektřiny bez daně 

Na stránkách finanční správy byla 9.8.2018 zveřejněna informace týkající se Uberu a Airbnb, podrobné informace najdete zde.

Na stránkách finanční správy bylo 29.6.2018 zveřejněno sdělení pro plátce daně ze závislé činnosti v souvislosti s GDPR , podrobné informace najdete zde.

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 20.6.2018 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblasti, zápis z jednání najdete zde.  

 • 522/02.05.18 Uplatňování DPH ve vybraných případech služeb (zejména přepravy) přímo vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží
 • 523/20.06.18 Aplikace osvobození od DPH dle ustanovení § 61 písm. g) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (cost sharing)
 • 524/20.06.18 Nepeněžní plnění pro účely poskytování zaměstnaneckých benefitů ve světle nového zákona o platebním styku
 • 525/20.06.18 Nepeněžní plnění poskytované zaměstnanci ve formě pořízení zboží nebo služeb zdravotního, léčebného, hygienického a obdobného charakteru  

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 2.5.2018 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblasti, zápis z jednání najdete zde.  

 • 514/24.01.18 Zdanění odměny člena výboru pro audit (českého daňového nerezidenta)
 • 518/21.03.18 Cestovní náhrady při použití elektromobilu
 • 520/02.05.18 Daňový režim cestovních náhrad a ostatních příjmů fyzické osoby obdržených v souvislosti s bezplatným výkonem funkce člena orgánu právnické osoby

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 21.3.2018 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblasti, zápis z jednání najdete zde.  

 • 511/15.11.17 Veřejně prospěšný poplatník, osoby blízké zakladateli a rodinná fundace
 • 517/21.03.18 Výklad pojmu bydliště pro účely osvobození od daně z příjmů fyzických osob při prodeji vybraných nemovitých věcí
 • 519/21.03.18 Daňový režim plateb za zpřístupnění technických funkcí hmotného majetku (Function on Demand)
 • 511/15.11.17 Veřejně prospěšný poplatník, osoby blízké zakladateli a rodinná fundace

Na stránkách finanční správy byla 26.3.2018 zveřejněna informace k příjmům z internetových platforem, podrobné informace najdete zde.

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 24.1.2018 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblasti, zápis z jednání najdete zde.  

 • 510/15.11.17 Daňová uznatelnost DPH při snížení nároku na odpočet daně u nedoložených mank a škod
 • 515/24.01.18 Problematika příspěvku zaměstnavatele na tištěné knihy
 • 516/24.01.18 Cese nájemní smlouvy z hlediska technického zhodnocení provedeného nájemcem ve znění novely ZDP - zákona č. 170/2017 Sb.

Na stránkách finanční správy byla 2.1.2018 zveřejněna informace o uplatňování zákona o DPH u služeb přímo vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží, podrobné informace najdete zde.

Na stránkách finanční správy byla 19.12.2017 zveřejněna informace k problematice registrace k dani z přidané hodnoty, podrobné informace najdete zde.

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 15.11.2017 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblasti, zápis z jednání najdete zde.  

 • 505/28.06.17 Vrácení daně v tuzemsku osobám registrovaným k dani v jiném členském státě
 • 509/15.11.17 DPH režim u školení určených pro omezený okruh účastníků
 • 512/15.11.17 Přechod daňových práv a povinností při přeměnách veřejně prospěšných poplatníků
 • 513/15.11.17 Prodej přes internetový obchod hrazený prostřednictvím platební brány - okamžik vzniku příjmu pro obchodníka s daňovou evidencí