Školení, kurzy, semináře

Daně, účetnictví, personalistika, právo

Na stránkách finanční správy byla 1.4.2019 zveřejněna informace týkající se novel dph, podrobné informace najdete zde.

Na stránkách finanční správy byla 18.03.2019 zveřejněna informace týkající se výpočtu vlastních příjmů manžela/manželky pro účely uplatnění slevy na dani, podrobné informace najdete zde.

Na stránkách finanční správy byla 15.02.2019 zveřejněna informace týkající se vydávání potvrzení od zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění, podrobné informace najdete zde.

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 23.1.2019 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblastí, zápis z jednání najdete zde.  

 • 536/23.01.19 Bezúplatný příjem v případě současného skončení nájemní a podnájemní smlouvy  
 • 537/23.01.19 Daňové posouzení zvýšené náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění při pracovním úrazu
 • 538/23.01.19 Opravy údajů uváděných v přiznání DPH, které vedou ke změně vypořádacího koeficientu dle § 76 ZDPH

Na stránkách finanční správy byla 2.1.2019 zveřejněna informace týkající se uplatňování vybraných ustanovení zákona o DPH po 1. 1. 2019, podrobné informace najdete zde.

Na stránkách finanční správy byla 28.12.2018 zveřejněna informace týkající se vydávání potvrzení pro uplatnění slevy za umístění dítěte, podrobné informace najdete zde.

Na stránkách finanční správy byla 14.12.2018 zveřejněna informace týkající se prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení pro rok 2019, podrobné informace najdete zde.

Na stránkách finanční správy byla 5.12.2018 zveřejněna informace týkající se tiskopisů pro plátce daně ze závislé činnosti, podrobné informace najdete zde.

Na stránkách finanční správy byla 14.12.2018 zveřejněna informace týkající se potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti pro rok 2019, podrobné informace najdete zde.

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 14.11.2018 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblasti, zápis z jednání najdete zde.  

 • 528/19.09.18 Daň z nabytí nemovitých věcí z pohledu daní z příjmů
 • 533/14.11.18 Vliv štěpení nebo spojení akcií emitentem na časový test držby cenných papírů pro osvobození příjmů fyzických osob z úplatného prodeje cenných papírů dle § 4 odst. 1 písm. x) ZDP
 • 534/14.11.18 Převod naspořených prostředků z penzijního připojištění se státním příspěvkem na doplňkové penzijní spoření nebo penzijní pojištění 
 • 535/14.11.18 Hlášení k dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně v souvislosti s výplatou, poukázáním nebo připsáním odměny člena orgánu právnické osoby (českého daňového nerezidenta)

Připravili jsme pro Vás přehledný tahák s užitečnými údaji z oblastí daní, odvodů a cestovních náhrad. Věříme, že Vám usnadní práci. Tahák si můžete stáhnout zde.

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 19.9.2018 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblasti, zápis z jednání najdete zde.  

 • 526/20.06.18 Osvobození bezúplatných příjmů od příbuzného dle ZDP u osvojení resp. od biologického rodiče
 • 527/20.06.18 Daňová uznatelnost „sankce“ udělované finančním arbitrem podle § 17a zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi
 • 529/19.09.18 Registrace k DPH subjektu, který změnil skutečné sídlo do ČR 
 • 531/19.09.18 Podmínky pro nabývání zemního plynu a pevných paliv osvobozených od daně z energetických produktů v případě kombinované výroby tepla a elektřiny
 • 532/19.09.18 Povinnost zahraniční osoby předložit výpis z obchodního rejstříku v rámci řízení o povolení k nabytí plynu / elektřiny bez daně 

Na stránkách finanční správy byla 9.8.2018 zveřejněna informace týkající se Uberu a Airbnb, podrobné informace najdete zde.

Na stránkách finanční správy bylo 29.6.2018 zveřejněno sdělení pro plátce daně ze závislé činnosti v souvislosti s GDPR , podrobné informace najdete zde.