ECONOMIS - školení účetnictví, školení daní, školení personalistiky a mezd
Tento web používá k analýze návštěvnosti a poskytování funkcí sociálních médií soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Školení, kurzy, semináře

Daně, účetnictví, personalistika, právo

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 15.11.2017 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblasti, zápis z jednání najdete zde.  

 • 505/28.06.17 Vrácení daně v tuzemsku osobám registrovaným k dani v jiném členském státě
 • 509/15.11.17 DPH režim u školení určených pro omezený okruh účastníků
 • 512/15.11.17 Přechod daňových práv a povinností při přeměnách veřejně prospěšných poplatníků
 • 513/15.11.17 Prodej přes internetový obchod hrazený prostřednictvím platební brány - okamžik vzniku příjmu pro obchodníka s daňovou evidencí

Na stránkách finanční správy byla 24.11.2017 zveřejněna informace o tom, že finanční správa bude u daně z nabytí nemovitých věcí akceptovat cenu sjednanou bez DPH, podrobné informace najdete zde.

Na stránkách finanční správy bylo 3.11.2017 zveřejněno sdělení pro plátce daně ze závislé činnosti týkající se srážkové daně, podrobné informace najdete zde.

Na stránkách finanční správy byla 11.10.2017 zveřejněna informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů ubytovacích služeb (Airbnb a další), podrobné informace najdete zde.

Na stránkách finanční správy byla 25.9.2017 zveřejněna informace GFŘ k projektu výzkumu a vývoje jako nezbytné podmínce pro uplatnění odpočtu na podporu výzkumu a vývoje dle § 34 odst. 4 a 5 zákona o daních z příjmů, podrobné informace najdete zde.

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 13.9.2017 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblasti, zápis z jednání najdete zde.  

 • 502/10.05.17 Přechod nemovitosti v rámci přeměny právnické osoby na nového vlastníka a užívání nemovitosti původním vlastníkem po rozhodném dni
 • 503/28.06.17 Náklady na pronajaté zaměstnance v kontextu odpočtu na výzkum a vývoj
 • 506/13.09.17 Výplata podílu na zisku dle zákona o obchodních korporacích
 • 508/13.09.17 Prodej lihu v látkách určených k aromatizaci potravin
 • 502/10.05.17 Přechod nemovitosti v rámci přeměny právnické osoby na nového vlastníka a užívání nemovitosti původním vlastníkem po rozhodném dni

Na stránkách finanční správy byla 25.8..2017 zveřejněna informace GFŘ k uplatňování DPH u společníků společnosti od 1. 7. 2017, podrobné informace najdete zde.

Na stránkách finanční správy byla 11.7.2017 zveřejněna informace GFŘ  k institutu ručení podle zákona o DPH od 1. 7. 2017, podrobné informace najdete zde.

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 28.6.2017 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblasti, zápis z jednání najdete zde.  

 • 493/25.01.17 Okamžik zaúčtování výnosu z podílu na zisku přijatého společností před svým vznikem, zdanění souvisejícího příjmu a uplatnění osvobození od daně z příjmů právnických osob
 • 504/28.06.17 Daňový režim sdíleného používání automobilů pro služební a soukromé účely

Na stránkách finanční správy byla 16.6.2017 zveřejněna informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH ve znění účinném od 1. 7. 2017, podrobné informace najdete zde.

Na stránkách finanční správy byla 15.6.2017 zveřejněna doplňující informace pro plátce daně ze závislé činnosti ke sdělení zveřejněnému dne 6. ledna 2016 ohledně ZTP/P, podrobné informace najdete zde.

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 10.5.2017 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblasti, zápis z jednání najdete zde.  

 • 497/22.03.17 Daňová uznatelost daně sražené v zahraničí nad rámec smlouvy o zamezení dvojího zdanění
 • 500/22.03.17 Oprava základu daně z přidané hodnoty v případě reorganizace dlužníka – doplnění uzavřeného příspěvku č. 486/14.12.16
 • 495/25.01.17 Režim zdanění příjmů fyzických osob z provozu výroben elektřiny, ke kterému není vyžadována licence udělovaná Energetickým regulačním úřadem
 • 501/10.05.17 Vymezení pojmu výnosy z poskytnutých úvěrů pro účely § 5a zákona o rezervách

Na stránkách finanční správy byla 3.5.2017 zveřejněna informace k rozšíření možnosti využít paušální daň, podrobné informace najdete zde.

Na stránkách finanční správy byla 3.4.2017 zveřejněna informace k možnosti prominout pokutu u kontrolního hlášení, podrobné informace najdete zde.