Školení, kurzy, semináře

Daně, účetnictví, personalistika, právo

1.1.2020 nabylo účinnosti nařízení Rady (EU) 2018/1912, které významně zpřísňuje podmínky pro osvobození dodání zboží do členských států EU.

Nařízení si můžete stáhnout zde.

Připravili jsme pro Vás přehledný tahák s užitečnými údaji z oblastí daní, odvodů a cestovních náhrad. Věříme, že Vám usnadní práci. 

Na stránkách Finanční správy byla 16.12.2019 zveřejněna informace k uplatňování sazeb DPH u tepla a chladu od 1.1.2020, podrobné informace najdete zde.

Byla vydána nová vyhláška k výši základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2020, podrobné informace najdete zde.

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 20.11.2019 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblastí, zápis z jednání najdete zde.  

  • 546/26.06.19 Daňové souvislosti práce z domova (home office)
  • 550/20.11.19 Výpočet dílčího základu daně z příjmů ze závislé činnosti u zaměstnanců příslušných k zahraničním právním předpisům....
  • 552/20.11.19 Odpisy nehmotného majetku v daňové evidenci
  • 553/20.11.19 Daňové opravné položky dle § 5a zákona o rezervách po účinnosti zákona o spotřebitelském úvěru
  • 554/20.11.19 Možnost dalšího prodeje (přeprodeje) osvobozeného lihu, resp. výrobků, které obsahují líh osvobozený od harmonizované spotřební daně
  • 556/20.11.19 Dani nepodléhá líh, který byl již jednou zdaněn

O školení DPH je pravidelně velký zájem a vzhledem k tomu, že nás v této oblasti čekají i v roce 2020 změny (sazby daně, obchod se zbožím v EU, konsignační sklady, řetězové obchody atd.) připravili jsme pro Vás několik termínů s různými lektory. Kromě změn bude pozornost věnována také oblastem, ve kterých se často chybuje a specifickým operacím souvisejícím s uzavřením roku (inventarizační rozdíly, použití majetku pro soukromé účely atd.)

Můžete se těšit na zkušené a osvědčené lektory, podrobné informace najdete v níže uvedených odkazech:

Na stránkách Finanční správy byla 14.10.2019 zveřejněna informace k výpočtu DPH a zaokrouhlování od 1.10.2019, podrobné informace najdete zde.

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 18.9.2019 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblastí, zápis z jednání najdete zde.  

  • 540/20.03.19 Daňový režim sdílených nákladů na výzkum a vývoj
  • 547/26.06.19 Tvorba a rozpouštění daňových opravných položek v situaci jednoho či více spoludlužníků
  • 549/18.09.19 Uplatnění plné moci

Na stránkách Ministerstva financí byl 20.8.2019 zveřejněn přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojímu zdanění, podrobné informace najdete zde.

Na stránkách Úřadu na ochranu osobních údajů byla 30.7.2019 zveřejněna informace ke zpracování biometrických údajů zaměstnanců, podrobné informace najdete zde.

Na stránkách finanční správy byla 12.7.2019 zveřejněna informace k uplatňování DPH u poukazů, podrobné informace najdete zde.

Na stránkách finanční správy byla 3.7.2019 zveřejněna informace pro osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku (registrace k DPH a ostatní vybrané daňové povinnosti), podrobné informace najdete zde.

Připravili jsme pro Vás přehledný tahák s užitečnými údaji z oblastí daní, odvodů a cestovních náhrad. Věříme, že Vám usnadní práci. Tahák si můžete stáhnout zde.

Na stránkách České správy sociálního zabezpečení byla  zveřejněna informace týkající se zrušení karenční doby a snížení sazby pojistného od 1.7.2019, podrobné informace najdete zde.