Koordinační výbor ze dne 19.5.2021
Tento web používá k analýze návštěvnosti a poskytování funkcí sociálních médií soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Školení, kurzy, semináře

Daně, účetnictví, personalistika, právo

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 19.5.2021 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblastí, zápis z jednání najdete zde.  

  • 575/24.03.21 Online podvody a daňová uznatelnost souvisejících nákladů 

  • 576/19.05.21 Nájem nemovitých věcí – časové souvislosti

  • 577/19.05.21 Prominutí DPH rozhodnutími ministryně financí

  • 578/19.05.21 Brexit a princip vzájemnosti 

  • 579/19.05.21 Výroba minerálních olejů (jako vybraných výrobků) ve světle zákona o spotřebních daních

  • 580/19.05.21 Zahájení odpisování nově pořizované budovy v návaznosti na kolaudaci části stavby schopné samostatného užívání

  • 582/19.05.21 Aplikace časového testu pro osvobození příjmů z prodeje podílů, které byly součástí společného jmění manželů 

  • 583/19.05.21 Odpisy nehmotného majetku u poplatníků vedoucí jednoduché účetnictví