Školení, kurzy, semináře

Daně, účetnictví, personalistika, právo

Ve Finančním zpravodaji 1/2023 byl publikován pokyn GFŘ D-60, ve kterém jsou stanoveny jednotné kurzy za rok 2022 pro poplatníky, kteří nevedou účetnictví. Pokyn si můžete stáhnout zde.

Zajímá Vás zdanění fyzických osob? Podrobně se této problematice bude věnovat s daňovou poradkyní Ing. Zuzanou Rylovou, Ph.D., 9.2.2023. Můžete přijít osobně (1198 Kč) nebo nás sledovat online (1077 Kč).