ECONOMIS - školení účetnictví, školení daní, školení personalistiky a mezd
Tento web používá k analýze návštěvnosti a poskytování funkcí sociálních médií soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Školení, kurzy, semináře

Daně, účetnictví, personalistika, právo

7.4.2015 byly na stránkách finanční správy zveřejněny otázky a odpovědí k příloze daňového přiznání týkající se transakcí se spojenými osobami. Podrobné informace najdete zde.

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 18.3.2015 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblastí, zápis z jednání najdete zde. 

  • 444/18.02.15 Uplatnění odpočtu na podporu odborného vzdělávání od základu daně v případě vlastního vzdělávacího zařízení
  • 447/18.03.15 Technické zhodnocení pronajatého/podnajatého majetku
  • 449/18.03.15 Daňový režim rozhodčích na úrovni výkonnostního fotbalu

31.3.2015 byly na stránkách finanční správy zveřejněny další informace k režimu jednoho správního místa. Podrobné informace najdete zde.

23.3.2015 byla na stránkách finanční správy zveřejněna informace k soukromému životnímu pojištění, podrobné informace najdete zde.

13.3.2015 byly na stránkách finanční správy zveřejněny příspěvky k elektronickému podávání přiznání k dani z příjmů. Podrobné informace pro právnické osoby najdete zde (včetně aktualizace ze dne 16.4.2015), pro fyzické osoby zde.

19.3.2015 byla na stránkách finanční správy zveřejněna metodická pomůcka k povinnému elektronickému podání, podrobné informace najdete zde.

11.3.2015 byla na stránkách finanční správy zveřejněna informace k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti na vybraná plnění v letech 2015 a 2016, podrobné informace najdete zde.

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 18.2.2015 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblastí, zápis z jednání najdete zde. 

  • 443/21.01.15 Interpretace znění § 72 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu (povinná elektronická podání)
  • 442/17.12.14 Režim DPH u prací provedených ve prospěch plátce na majetku třetí osoby
  • 445/18.02.15 Uplatňování nákladů na PHM ve vybraných případech (týká se částečně i paušálního výdaje na dopravu) 
  • 446/18.02.15 Daňová uznatelnost výdajů (nákladů) uvedených v § 25 odst. 1 zákona o daních z příjmů

24.2.2015 byla na stránkách finanční správy zveřejněna informace k přechodnému období pro povinné elektronické podání, podrobné informace najdete zde.

19.2.2015 byla na stránkách finanční správy zveřejněna informace k vykazování plnění dle § 10i zákona o DPH v daňovém přiznání, podrobné informace najdete zde.

13.2.2015 byl na stránkách finanční správy zveřejněn nový pokyn D-21 k promíjení příslušenství daně, podrobné informace najdete zde.

11.2.2015 byla na stránkách finanční správy zveřejněna informace k posuzování skutečného sídla osoby povinné k dani, podrobné informace najdete zde.

10.2.2015 byl na stránkách finanční správy zveřejněn nový pokyn D-22, podrobné informace najdete zde.

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 21.1.2015 byl uzavřen příspěvek týkající se níže uvedené oblasti, zápis z jednání najdete zde. 

  • 440/17.12.14 Určení výše odpovídajícího pojistného pro stanovení dílčího základu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti při vynětí příjmů (čizápočtu zahraniční daně) a při výpočtu příjmů daňových nerezidentů plynoucích ze zdrojů na území ČR

23.1.2015 byla na stránkách finanční správy zveřejněna informace k uplatnění sazeb od 1.1.2015, podrobné informace najdete zde.