Školení, kurzy, semináře

Daně, účetnictví, personalistika, právo

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 20.1.2016 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblastí, zápis z jednání najdete zde.  

  • 467/16.12.15 Vývoz zboží v rámci řetězového obchodu
  • 459/16.09.15 Zdanění odměny člena výboru pro audit

Podrobné informace ke kontrolnímu hlášení zveřejněné finanční správou najdete zde

19.1.2016 byly na stránkách finanční správy zveřejněny informace k ustanovení § 11 odst. 7 zákona o dani z nemovitých věcí, podrobné informace najdete zde.

4.1.2016 byl na stránkách finanční správy zveřejněn pokyn GFŘ D-25 ke stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2015, podrobné informace najdete zde.

11.1.2016 byly na stránkách finanční správy zveřejněny otázky a odpovědi k dani z příjmů fyzických osob, podrobné informace najdete zde.

7.1.2016 byly na stránkách finanční správy zveřejněny informace o povinné elektronické formě podání k DPH, podrobné informace najdete zde.

6.1.2016 bylo na stránkách finanční správy zveřejněno Sdělení pro plátce daně ze závislé činnosti a plátce pojistného na důchodové spoření, podrobné informace najdete zde.

30.12.2015 byly na stránkách finanční správy zveřejněny informace k dani z nemovitých věcí v roce 2016, podrobné informace najdete zde.

Národní účetní rada zveřejnila 4.4.2013 interpretaci, která řeší správné vykázání událostí, které nastaly pro rozvahovém dni. S interpretací se můžete seznámit zde.

28.12.2015 byl na stránkách finanční správy zveřejněn přehled nejdůležitějších změn pro občany na rok 2016, podrobné informace najdete zde.

31.12.2015 byly na stránkách finanční správy zveřejněny informace k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí po 1. 1. 2016, podrobné informace najdete zde.

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 16.12.2015 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblastí, zápis z jednání najdete zde.  

  • 464/18.11.15 Účetní závěrka – problematika jejího zveřejňování a přikládání k přiznání k dani z příjmů
  • 469/16.12.15 Příjmy ze zdrojů na území České republiky – souběh příjmů a jejich zdanění

1.12.2015 bylo na stránkách finanční správy zveřejněno sdělení Ministerstva financí k aplikaci některých ustanovení novelizovaného zákona o účetnictví od 1.1.2016, podrobné informace najdete zde.

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 18.11.2015 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblastí, zápis z jednání najdete zde.  

  • 463/14.10.15 Právní nástupnictví pro účely DPH při převodu obchodního závodu
  • 448/18.03.15 Daňový režim výplaty oceňovacích rozdílů
  • 465/18.11.15 Výklad pojmu „obchodní korporace, která byla plátcem“ ve smyslu § 6b odst. 2 zákona o DPH
  • 466/18.11.15 Skupinová registrace k DPH u přeměn