Tento web používá k analýze návštěvnosti a poskytování funkcí sociálních médií soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Školení, kurzy, semináře

Daně, účetnictví, personalistika, právo

21.1.2014 vydalo GFŘ informaci k uplatňování nároku na odpočet DPH  při výrobě elektřiny ve fotovoltaických elektrárnách  Podrobné informace najdete zde.

3.1.2014 byla na stránkách finanční správy zveřejněna informace k dani z nemovitých věcí v roce 2014. Podrobné informace najdete zde.

Dne 2.1.2014 GFŘ vydalo pokyn D-16 ke stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2013 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (týká se poplatníku, kteří nevedou účetnictví). Více informací najdete zde.

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 18.12.2013 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblastí, zápis z jednání najdete zde.

  • 412/13.11.13 K § 56 a 56a zákona o DPH ve znění účinném od 1. 1. 2014 
  • 408/11.09.13 Uplatnění DPH u komoditních Futures
  • 417/18.12.13 Dň z příjmů - Zdanění soustavné činnosti po 1. 1. 2014 
  • 416/18.12.13 DPH režim služeb souvisejících s pojištěním nebo zajištěním

13.12.2013 GFŘ zveřejnilo informaci k žádosti o posečkání úhrady daně a úhradě daně na splátky, více informací zde.

9.12.2013 GFŘ zveřejnilo informaci k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014, více informací zde.

6.12.2013 vydalo GFŘ informaci k aplikaci institutu "nespolehlivého plátce" dle § 106a zákona zákona o DPH. Podrobné informace najdete zde.

4.12.2013 Česká správa sociálního zabezpečení vydala tiskovou zprávu oznamující, že povinné podávání tiskopisů v elektronické podobě se o další rok odkládá. Více informací najdete na stránkách ČSSZ zde.

Dne 15.11.2013 GFŘ vydalo informaci týkající se zdanění nerealizovaných kurzových rozdílů. Novelou zákona o daních z příjmů účinnou od 1.1.2014 se odstraní pochyby ohledně zdanění nerealizovaných kurzových rozdílů, které vyvolaly rozsudky Nejvyššího správního soudu.  GFŘ rovněž uvádí "alternativní postup" pro zdaňovací období započatá v roce 2013. Více informací najdete zde.

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 13.11.2013 byl uzavřen příspěvek týkající se níže uvedené oblasti, zápis z jednání najdete zde.

  • 413/13.11.13 Ručení za nespolehlivého plátce

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 9.10.2013 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblastí, zápis z jednání najdete zde.

  • 410/09.10.13 Účetní a daňové dopady prominutí daně z příjmů z důvodů povodní a záplav
  • 409/11.09.13 Definice investičního zlata pro účely zákona o DPH

Dne 31.10.2013 zveřejnilo Generální finanční ředitelství novou informaci týkající se ručení za nezaplacenou daň při platbě na "nezveřejněný účet" dle §109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH. Jedná se o postup, který správce daně uplatní až od 1.1.2014. S informací se můžete seznámit zde.

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 11.9.2013 byly uzavřeny příspěvky týkající se těchto oblastí:

  • 406/26.06.13 Způsob sdělení výsledků postupu k odstranění pochybností a jeho projednání s daňovým subjektem,
  • 407/11.09.13 Uplatnění daňového odpočtu u darů poskytnutých ze společného jmění manželů.

Zápis z jednání najdete zde.

Dne 11.9.2013 Generální finanční ředitelství zveřejnilo informaci, ve které uvádí,  že správce daně nebude vyzývat k úhradě nedoplatku ručitele, u kterého ručení vznikne ze zákona podle ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH (úhrada na nezveřejněný účet) do 31. prosince 2013. Celou informaci najdete zde.