Školení, kurzy, semináře

Daně, účetnictví, personalistika, právo

Na stránkách finanční správy bylo 3.11.2017 zveřejněno sdělení pro plátce daně ze závislé činnosti týkající se srážkové daně, podrobné informace najdete zde.