Školení, kurzy, semináře

Daně, účetnictví, personalistika, právo

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 13.9.2017 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblasti, zápis z jednání najdete zde.  

  • 502/10.05.17 Přechod nemovitosti v rámci přeměny právnické osoby na nového vlastníka a užívání nemovitosti původním vlastníkem po rozhodném dni
  • 503/28.06.17 Náklady na pronajaté zaměstnance v kontextu odpočtu na výzkum a vývoj
  • 506/13.09.17 Výplata podílu na zisku dle zákona o obchodních korporacích
  • 508/13.09.17 Prodej lihu v látkách určených k aromatizaci potravin
  • 502/10.05.17 Přechod nemovitosti v rámci přeměny právnické osoby na nového vlastníka a užívání nemovitosti původním vlastníkem po rozhodném dni