Školení, kurzy, semináře

Daně, účetnictví, personalistika, právo

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 20.6.2018 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblasti, zápis z jednání najdete zde.  

  • 522/02.05.18 Uplatňování DPH ve vybraných případech služeb (zejména přepravy) přímo vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží
  • 523/20.06.18 Aplikace osvobození od DPH dle ustanovení § 61 písm. g) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (cost sharing)
  • 524/20.06.18 Nepeněžní plnění pro účely poskytování zaměstnaneckých benefitů ve světle nového zákona o platebním styku
  • 525/20.06.18 Nepeněžní plnění poskytované zaměstnanci ve formě pořízení zboží nebo služeb zdravotního, léčebného, hygienického a obdobného charakteru