Školení, kurzy, semináře

Daně, účetnictví, personalistika, právo

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 23.3.2022 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblastí, zápis z jednání najdete zde.  

  • 588/24.11.21 Srovnatelnost zahraničních trustů a trustových struktur se svěřenským fondem
  • 590/21.01.22 Daňové a účetní souvislosti paušální náhrady nákladů poskytované zaměstnavateli na základě § 270 odst. 2 OSŘ ve znění zákona č. 286/2021 Sb
  • 591/23.03.22 Uplatnění DPH na služby poskytované obcemi autorizovaným obalovým společnostem a provozovatelům kolektivních systémů
  • 592/23.03.22 Uplatňování daně z přidané hodnoty u vybraných transakcí finančního leasingu