Školení, kurzy, semináře

Daně, účetnictví, personalistika, právo

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR  dne 21.06.2023 byl uzavřen příspěvek týkající se níže uvedené oblasti, zápis z jednání najdete zde.

  • 610/21.06.2023 Tvorba rezervy na opravy hmotného majetku – povinnost ukládání finančních prostředků v zákoně o rezervách, tvorba rezervy na majetek odpisovaný podle § 30b ZDP
  • 605/03.05.23 Možnost aplikace § 28 odst. 7 ZDP v případě užívání majetku na základě věcného břemene resp. Služebnosti
  • 606/03.05.23 Sporná ustanovení zákona o DPH účinná od 1. 7. 2023 (účinnost odložena na 1.1.2024)
  • 608/03.05.23 Použití e-mailu v daňovém řízení